a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/213
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – Ziedu un Gaujmalas ielu seguma virskārtas atjaunošana un nomaļu izbūve Gaujas ielā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.10.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2016. Plkst. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv