a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/27
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PAKALPOJUMI – FIZISKĀS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS GRUPU NODARBĪBU VADĪŠANA
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.03.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

Pakalpojums tiks iepirkts SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/001.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 15.03.2017.
Izpildītājs Bērnu un jauniešu tenisa atbalsta biedrība, Dace Adamsone, Inese Lēruma, Marikai Gladkija
Līgumcena (bez PVN) Iepirkuma 1.daļa– Bērnu un jauniešu tenisa atbalsta biedrība (2520.00 euro);
Iepirkuma 2.daļā– Dace Adamsone (2268.00 euro);
Iepirkuma 3.daļā– Inese Lēruma (1400.00 euro);
Iepirkuma 4.daļā- Marika Gladkija (1400.00 euro);