a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/43 EZF
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums – Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana. Soliņu, atkritumu konteineru un to novietņu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298