a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/40
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums-Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs P/S Apvienība Pluss
Līgumcena (bez PVN) 207854