a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/86
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – Ūdens cauruļvadu nomaiņa un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Ādažu vidusskolai
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.06.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.07.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv