a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/166
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums-Tilta remonts
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.07.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.08.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Katleri
Līgumcena (bez PVN) 28315