a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/170
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – Sporta laukumu ierīkošana Kadagā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
08.08.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2016.
Stadija Pārtraukts
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv