a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/58
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums-Sporta laukuma izveide Garkalnes ciemā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298