a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/225
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – nomaļu izbūve Gaujas ielā un Ziedu un Gaujmalas ielu seguma virskārtas atjaunošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.11.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.11.2016. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem.

Darbu izpildes termiņš: uzsākšana ne vēlāk kā 2017.gada 11.aprīlī. Darbi jāpabeidz (viena) kalendārā mēneša laikā kopš darbu uzsākšanas dienas.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 13.12.2016.
Izpildītājs SIA "Vides Tehnika"
Līgumcena (bez PVN) 38540.85