a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/59
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums – Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja un uzbrauktuves piegāde un uzstādīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA ZANITS
Līgumcena (bez PVN) 6599