a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/173
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – Iebrauktuves seguma atjaunošana Gaujas ielā 33
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
12.08.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND iepirkumu speciāliste Rita Šteina, T.67996298, rita.steina@adazi.lv