a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/214
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums-Gaujas ielas 33A iebrauktuves seguma atjaunošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.10.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2016. Plkst. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 11.11.2016.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Ceļinieks 01"
Līgumcena (bez PVN) 34785.60