a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2015/63
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums-formas tērpu piegāde Ādažu pašvaldības policijai
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
21.04.2015.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.05.2015.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298