a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/72
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums – Degvielas piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 01.06.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs AS "VIADA Baltija"
Līgumcena (bez PVN) 22534.15