a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/31
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums – Būvuzraudzības pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.03.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 21.03.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Būvuzraugi LV"
Līgumcena (bez PVN) 19800.00