a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/67
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums-Būvkonstrukciju tehniskā ekspertīze
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA CMB
Līgumcena (bez PVN) 12000