a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/81
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – BŪVEKSPERTĪZES VEIKŠANA
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.06.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.06.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Ādažu novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 30.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “Inspecta Latvia”, kuras piedāvājums atbilda visām iepirkuma prasībām un bija ar viszemāko cenu. Kopējā līgumcena – 41 999,00 EUR bez PVN.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 30.06.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs AS “Inspecta Latvia”
Līgumcena (bez PVN) 41 999,00 EUR bez PVN