a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/64
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – Autopārvadājumu pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv