a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/190
Iepirkuma nosaukums Ataru ceļa caurtekas atjaunošana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.08.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 30.08.2016.
Izpildītājs SIA "Riga Rent"
Līgumcena (bez PVN) 3206.68