a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/13
Iepirkuma nosaukums Asfaltbetona eguma uzturēšanas darbi Ādažu novadā 2014.-2015.gadā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
18.02.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA GLUDI LM
Līgumcena (bez PVN) 30295