a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/128
Iepirkuma nosaukums Apsardzes un drošības sistēmu pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
31.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.08.2019. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/25249

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, e:iepirkumi@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.08.2019.
Izpildītājs SIA AB Security Solutions, Reģ. nr. 50003292871
Līgumcena (bez PVN) 6956,00 EUR bez PVN.