a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/105
Iepirkuma nosaukums Apsardzes signalizācijas sistēmu apkalpošana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.08.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.08.2017. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.08.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība"
Līgumcena (bez PVN) 21409.20