a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/174
Iepirkuma nosaukums Apsardzes pakalpojumi septembrī
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.08.2016.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA 1 Apsardze
Līgumcena (bez PVN) 2500