Identifikācinas numurs ĀND 2018/70
Iepirkuma nosaukums Apgaismojuma elementu nomaiņa
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 01.06.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "VESTA AD"
Līgumcena (bez PVN) 5532.75