a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/133
Iepirkuma nosaukums ĀND objektu dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.08.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.08.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, epasts: iepirkumi@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 13.08.2019.
Izpildītājs SIA “PROFILAKSE”, reģ nr. 40003289244
Līgumcena (bez PVN) 5994.00 euro ar PVN