a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/124
Iepirkuma nosaukums Akustiskās centram sistēmas piegāde Ādažu Kultūram Centram
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.08.2019. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24863

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciālists T.67996298, e-pasts: iepirkumi@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 06.08.2019.
Izpildītājs SIA "SGS Sistēmas"
Līgumcena (bez PVN) 25356.56