a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/141
Iepirkuma nosaukums Aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana Kadagā un Vējupes pludmalē
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.07.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA MK Dizains
Līgumcena (bez PVN) 18678