a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/52
Iepirkuma nosaukums Administratora darba letes izgatavošana un piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv 67996298
Izpildītājs SIA FURNITURE DESIGN
Līgumcena (bez PVN) 2415