a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/85
Iepirkuma nosaukums Ādažu vidusskolas virtuves remontdarbi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.06.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.07.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Ādažu novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 7.jūlijā pieņēmusi lēmumu atbilstoši nolikuma 10.2.punktam noteikt par uzvarētāju SIA “BK Māja”, kuras piedāvājums atbilda visām iepirkuma prasībām un bija ar viszemāko cenu. Kopējā līgumcena – 38 535,00 EUR bez PVN.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 07.07.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "BK MĀJA", Reģ.Nr.40103281730
Līgumcena (bez PVN) 38 535,00