a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/60
Iepirkuma nosaukums Ādažu vidusskolas remontdarbu veikšana 2014.gadā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA ARPOS
Līgumcena (bez PVN) 88880