a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/90
Iepirkuma nosaukums Ādažu vidusskolas remontdarbi 2016.gadā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA ARPOS
Līgumcena (bez PVN) 152422