a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/72
Iepirkuma nosaukums Ādažu vidusskolas jumta remonts
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.ozolina@adazi.lv
Izpildītājs SIA BK MĀJA
Līgumcena (bez PVN) 65656