a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/62
Iepirkuma nosaukums Ādažu Sporta centra sporta spēļu zāles apgaismojuma prožektoru nomaiņa
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.04.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs A/S SPECTRUM
Līgumcena (bez PVN) 6354.68