a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/44
Iepirkuma nosaukums Ādažu sporta centra skatītāju tribīņu virsgaismas alumīnija konstrukciju nomaiņa
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.05.2018. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Obligāts priekšnosacījums dalībai iepirkumā – objekta apskates sanāksmes apmeklēšana, kuras laikā pasūtītāja pārstāvis parādīs objektu.

Sanāksmes norises laiki:

2018.gada 24.aprīlī, plkst. 10:00;

2018.gada 25.aprīlī, plkst. 10:00;

2018.gada 26.aprīlī, plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv