Identifikācinas numurs ĀND 2017/87
Iepirkuma nosaukums Ādažu sporta centra remontdarbi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.06.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2017. 10:00
Stadija Aktīvs
Iepirkuma apraksts

Iepirkums ir sadalīts 2 (divās) lotēs: 1.lote – Tērauda konstrukciju attīrīšana no rūsas; 2.lote – jumta izejas renovācija, dušu telpu remontdarbi, baseina pārplūdes kanālu hidroizolācijas izbūve.

Obligāts priekšnosacījums dalībai iepirkumā – objekta apskates sanāksmes apmeklēšana, kuras laikā pasūtītāja pārstāvis sniegs specifisku informāciju par līguma izpildes nosacījumiem. Sanāksmes norises laiks – 2017.gada 7.jūlijs plkst.11:30. Tikšanās vieta – Ādažu sporta centrālā ieeja, Ādaži, Gaujas iela 30, LV-2164.

 

Ādažu novada domes iepirkumu komisija 25.07. ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu. Lēmuma pamatojumu skatīt pievienotajā dokumentā (Nr.3).

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv