a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/39
Iepirkuma nosaukums Ādažu Sporta centra PN1 pieplūdes gaisa vadu apsaistes un cīņu zāles nosūces pārvietošanas darbi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA SANARTS
Līgumcena (bez PVN) 2268.6