a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/38
Iepirkuma nosaukums Ādažu sporta centra baseina grīdas atjaunošanas remontdarbi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.04.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 13.04.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "In Grupa"
Līgumcena (bez PVN) 43061.74