a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/34
Iepirkuma nosaukums Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.03.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

Līguma izpildes termiņš – projektēšana – 4 mēneši, ieskaitot būvekspertīzi (pirmo būvekspertīzi pasūta un apmaksā pasūtītājs, negatīva atzinuma gadījumā atkārtotu būvekspertīzi apmaksā izpildītājs) un saskaņošanu (līdz būvprojekta akceptēšanai būvvaldē). Autoruzraudzība – atbilstoši būvdarbu realizācijas termiņam.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 04.04.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Grand Eko"
Līgumcena (bez PVN) 18 800.00