a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/75
Iepirkuma nosaukums Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA ARPOS
Līgumcena (bez PVN) 29909.9