a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2015/148
Iepirkuma nosaukums Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles būvniecība
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.09.2015.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.10.2015.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.20304003, rita.steina@adazi.lv