a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/14
Iepirkuma nosaukums Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.02.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.03.2019. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17524

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv