a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/130
Iepirkuma nosaukums Ādažu pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.08.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs A/S "Balta" Reģ., nr. 40003049409
Līgumcena (bez PVN) 5080.41 euro bez PVN.