a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/99
Iepirkuma nosaukums Ādažu pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
31.07.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina-jakobsone@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 31.07.2018.
Izpildītājs A/S "Balta"
Līgumcena (bez PVN) 5089.63