a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/17
Iepirkuma nosaukums Ādažu pašvaldības policijas auto remonts
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.02.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas RIta Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA KDV
Līgumcena (bez PVN) 4233.06