a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2013/03
Iepirkuma nosaukums Ādažu novada teritorijas apsaimniekošana
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
31.01.2013.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.04.2013.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, tālr. 67996298
Izpildītājs Personu apvienība SIA TEHHE un SIA HAGBERG
Līgumcena (bez PVN) 321030