a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/173
Iepirkuma nosaukums Ādažu novada domes informatīvā izdevuma “Ādažu vēstis” maketēšana”
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.12.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Izpildītājs SIA “AKA Dizains”
Līgumcena (bez PVN) 3 000.00 euro bez PVN.