a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/127
Iepirkuma nosaukums Ādažu novada domes informatīvā izdevuma “Ādažu vēstis” drukāšana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
31.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.08.2019. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/403

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, iepirkumi@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 20.08.2019.
Izpildītājs SIA "ZEMGUS LB"
Līgumcena (bez PVN) 20529.00