a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/93
Iepirkuma nosaukums Ādažu novada domes ikmēneša laikraksta “Ādažu vēstis” drukāšana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

UZMANĪBU!

Pielikumā Nr. 2 ir sniegtas atbildes uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem!!!

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 10.08.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “Veiters Korporācija”
Līgumcena (bez PVN) 12 142.00