a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/128
Iepirkuma nosaukums Ādažu novada domes iestāžu gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošana, kā arī siltummezglu tehniskā apkope
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.12.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2019. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 22.01.2019.
Izpildītājs SIA “Ūdensnesējs Serviss”
Līgumcena (bez PVN) 17 333.18