a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/125
Iepirkuma nosaukums Ādažu novada domes 2016.gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
08.06.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs Auditorfirma Padoms
Līgumcena (bez PVN) 3960